Thema’s

Het kwartet telt 48 kaarten, waarvan 4 kaarten met korte uitleg en 44 kwartetkaarten verdeeld over 11 thema’s:

 1. Huis & Haard
 2. Gilden & Ambachten
 3. Koggen & Karren
 4. Burgers & Buitenlui
 5. Hanzeaten & Kooplui
 6. Schurken & Schavuiten
 7. Steden & Kantoren
 8. Goederen & Waren
 9. Handel & Wandel
 10. Zeeën & Rivieren
 11. Vorsten & Koningen
GoodDave Webdesign Zutphen